กินเค็มมากไป อันตรายกว่าที่คิด

รู้หรือไม่? กินเค็มมากไป อันตรายกว่าที่คิด!!!

โซเดียมถือเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกาย เนื่องจากโซเดียมมีส่วนช่วยในกระบวนการที่สำคัญของร่างกาย มีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำรอบ ๆ เซลล์และเนื้อเยื่อภาย Read More